Элет.media – Кыргызстандын региондору боюнча өлкөдө болуп жаткан окуялар боюнча коомчулуктун маалыматтуулугун жогорулатуу үзгүлтүксүз мультимедиялык порталы. Биз ар бир кыргызстандыкты улуттук жашоо-турмуштун ар кандай маалыматтарды объективдүү алууга мүмкүн кылуу үчүн иштеп жатабыз.

Элет.media редакциясы окурмандарга жаңылыктарды жөнөкөй жана кызыктуу маалымдоо үчүн, Кыргызстандагы окуяларды үзгүлтүксүз байкап турат.

Сайт өлкөнүн коомдук, экономикалык жана жарандык өнүктүрүү маселелери боюнча, укуктук сабаттуулукту жогорулатуу, жарандардын көз карашын узартуу, баарына түшүнүктүү эки тилдүү контентти жарыялоого багытталган.