Кыргызстандын эки шаары – Токмок менен Ноокатта Борбор Азиядагы Евразия Фондунун колдоосу, «Саясатты ѳнγктγрγγ институту» менен ѳнѳктѳштγктѳ жана «Бюджеттик процессте жарандардын катышуусу жана тунуктук» долбоорунун алкагында Нидерланд элчилигинин каржылоосу алдында бюджеттерди программалык форматта иштеп чыгуу жγрγп жатат.

Долбоордун эксперттери шаар мэрияларында иштеген кызматкерлер жана жарандык коом ѳкγлдѳрγ γчγн программалык бюджетти иштеп чыгуу боюнча тренингдерин ѳткѳрдγ. 2017-жылдын башында Кыргызстанда жаңы Бюджеттик кодекс иштей баштап, ага ылайык жергиликтγγ ѳзγн ѳзγ башкаруу органдары программалык форматта бюджетти иштеп чыгуусу милдеттелинген. Бирок шаарлардын баары эле жаңы тартипте иштей албагандыктан, бул долбоор жергиликтγγ ѳзγн ѳзγ башкаруу органдарына бюджетти программалык формада иштеп чыгууга кѳмѳктѳшѳт.

Долбоор эксперти Чынгыз Бексултановдун айтымында, тренинг мэрияда иштеген кызматкерлери жана жарандык коом ѳкγлдѳрγ γчγн ѳткѳрγлдγ, себеби алар программалык бюджеттин бѳлγмдѳрγн иштеп чыгууга тγздѳн-тγз катышат.

«Мисалы, билим берγγ тармагын алалы. Баштапкы этабында бул тармакка жоопкерчиликтγγ мэрия аппаратынын кызматкерлери – Билим берγγ башкармалыгы – агымдагы абалдын анализин жγргγзѳт. Бул анализге тѳмѳнкγ маалымат кирет: мектеп жана бала бакчасында окугандардын саны, ал жерге канча адам батат, мектеп жана бала бакчалардын толуп кетγγсγ, оңдоп-тγзѳѳ иштерине муктаждыгы жана башкалар. Андан соң мэри тарабынан билим берγγ мекемелерин колдоо боюнча конкреттγγ иш-чаралар сγрѳттѳлѳт. Ар бир бюджеттик иш-чара боюнча жыйынтык индикаторлору белгиленет – мисалы, канча мектепте оңдоо иштери жγргγзγлγшγ керек, жаңы мектеп, бала бакчалар курула турган болсо, мекемелердин толуп кетγγсγ канчага кыскарат», – дейт Чынгыз Бексултанов.

Программалык бюджет жергиликтγγ тургандар менен кеңештердин тыкыс карым-катышы аркылуу шаардын ѳнγгγγ максаттарын так аныктап, жергиликтγγ кеңеш жана жарандык коом аркылуу ѳзγн ѳзγ башкаруу органдарына эффективдγγ кѳзѳмѳл жγргγзγγ, ошондой эле жергиликтγγ бюджеттин чыгымдарына коомдук мониторинг жγргγзγγнγн мыкты куралы болуп бермекчи.

Бюджеттин биз кѳнγп калган тγрγ мэриянын иш-аракетин жарандарга ачык кѳрсѳтпѳйт, маалыматтын кѳбγн жашырып калат, ал эми программалык бюджетти пайдаланууда мэрия кандай жетишкендиктерди багындырып, анын ишинин эффективдγγлγгγнѳ баа берип турат.

Программалык бюджет иштелип чыккандан кийин, аны коомдук талкууга алып чыгып, жарандык коом ѳкγлдѳрγ жана жергиликтγγ тургундар ѳз сунушун киргизе алат,

«Бюджеттик процессте жарандардын катышуусу жана тунуктук» долбоорунун алкагында эксперттер шаардын социалдык-экономикалык ѳнγгγγ программасын иштеп чыгууга жардам берет.

Эгер ката тапсаңыз, сураныч, катаны белгилеп туруп, Ctrl+Enter баскычын басыңыз. Ctrl+Enter.